Aug 13, 2014 0 ความคิดเห็น

คำคมควรคิด ปรัชญาชีวิตควรไตร่ตรอง

"คนเราจะคิดก็เพียงในเวลาที่เราเผชิญปัญหา"
- John Dewey

"สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ"
- จากหนังสือ "เจ้าชายน้อย"

"ผู้ใดทำกรรมชั่วแล้ว ละเสียได้ด้วยกรรมดี ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น"
- พุทธศาสนสุภาษิต

"ตัวเรามีค่าอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเรารู้จักดึงมันออกมาใช้หรือเปล่า"
- นิรนาม

"ทุกข์มีไว้ให้กำหนดรู้ รู้แล้วก็ละ จะไปไว้มันทำไม"
- หลวงปู่ดุลย์

"การเขียนบทกวีคือการใช้คำที่มีอยู่จำกัด เพื่อสื่อความรู้สึกที่ไม่จำกัด"
- เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 
;